Støt kampagnen

Overskuddet fra salget af Tumleplaneterne doneres ubeskåret til Børneulykkesfonden og initiativet Legeheltene.

Støt ved at købe en Tumleplanet her.

Om Børneulykkesfonden

Ulykker er den hyppigste dødsårsag blandt børn i alderen 1-18 år, og hver fjerde dødsfald i denne aldersgruppe skyldes en ulykke. Samtidig kommer 150.000 børn under 15 år hvert år på skadestuen som følge af en ulykke. Det svarer til et barn hver 3.-4. minut – hele døgnet.

Det gør Børneulykkesfonden noget ved. Vi arbejder for at forebygge børneulykker og skabe sikre rammer for danske børn uden at gå på kompromis med børnenes leg, kreativitet og fysiske udfoldelse.

Om Legeheltene

Legeheltene arbejder for at skabe mere leg og bevægelse for de ca. 60.000 børn i alderen 1-14 år, der hvert år indlægges på et hospital i Danmark.

Bevægelse er vigtigt for indlagte børns udvikling

Et sygdomsforløb, en indlæggelse og kroniske diagnoser er ofte forbundet med stor inaktivitet og ensomhed. Inaktivitet i længere perioder kan have store konsekvenser for indlagte børns fysiske, kognitive og sociale udvikling. En spørgeskemaundersøgelse, som Børneulykkesfonden har foretaget blandt indlagte børn og deres forældre, viser, at 59 % af indlagte børn opholder sig på hospitalsstuen mere end halvdelen af tiden, og at 69 % af indlagte børn vil gerne være mere fysisk aktive under deres indlæggelse.

Derfor igangsætter Legeheltene bevægelseslege og aktiviteter for at få børnene op af sygesengen og ud af hospitalsstuerne.

Et frirum for børnene

Legeheltene arbejder for at skabe et frirum for de indlagte børn, hvor omdrejningspunktet er leg og bevægelse, og hvor sygdom træder i baggrunden for en stund. Et frirum, hvor der er plads til store armbevægelse, tumlelege og fællesskab. Et frirum, hvor nye venskaber kan opstå, og hvor følelsen af ensomhed formindskes.

Professionelle fagfolk

Alle Legehelte er fagfolk med en uddannelse inden for bevægelse, motorik eller idræt. De tilpasser bevægelseslegene og aktiviteterne i forhold til det enkelte barn med det for øje, at alle børn skal kunne være med.

Læs mere om Legeheltene her

Bag Legeheltene står Børneulykkesfonden, som du kan læse mere om her